Nikah Kontrak a.k.a Nikah Mut’ahPernikahan ialah suatu legasi yang amat mulia di dalam Islam. Daripadanya, lahir generasi yang akan meneruskan dan memakmurkan maya pada ini. Sudah tentu memakmurkan dan mentadbir dengan penuh kesejahteraan dan harmoni sesuai dengan kehendak Pencipta alam ini, Allah s.w.t. Maka, tidak dapat tidak, penerusan generasi umat manusia melalui pernikahan dipandang tinggi di sisi Islam. Bahkan Islam meletakkan syarat, rukun, petua untuk memurnikan sebuah rumahtangga.

Apa itu Nikah Kontrak?
Nikah kontrak yang dimaksudkan ialah nikah mut’ah. Isu ini sudah wujud semasa zaman nubuwwah lagi. Nikah mut’ah itu terjadi apabila seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan.
Dari mana datangnya nikah mut’ah ini? Nikah ini adalah simbol utama dari fahaman syiah. Imam-imam mazhab syiah menggalakkan nikah mut’ah ini, bahkan bagi mereka nikah mut’ah ini adalah lebih mulia dari nikah sahih seperti yang kita dapati dalam kebanyakan hadis-hadis mutawatir dan sahih.

Hukum Islam tentang Nikah Mut’ah
Syeikh Muhammad Ali al-Sobuni di dalam kitabnya, Rawa’I al-Bayan menerangkan bahawa ulama dan fuqaha Islam dari serata Negara berijmak menyatakan pengharamannya kerana sangat jelas bercanggah dengan nas-nas syariah berdasarkan al-Quran dan al-hadis. Hanya golongan Rafidhah dan Syiah yang tidak menyalahi budaya nikah mut’ah atau kontrak ini.


Nas-Nas Syariah pada Awal Islam
Titik tolak perbezaan utama hokum nkah mut’ah antara sunni dan syiah terdapat dalam ayat al-Quran:
۞وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤
Dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuan-perempuan isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. (Haramnya segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu, untuk kamu mencari (isteri) dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah dia menjadi isteri kamu), maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah) dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami isteri), sesudah ditetapkan mas kahwin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”
Penulis Jurnal Fiqh Zanariah Nor, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI menerangkan ini menyatakan berdasarkan Tafsir al-Tabari, فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم itu “merujuk kepada hubungan kelamin yang diadakan dengan wanita atau isteri yang dinikahi secara sah.”
Nas dari hadis pula dating dalam pelbagai riwayat antaranya:
1.      Daripada Ali bin Abi talib r.a dia mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w  mengharamkan nikah mut’ah pada Hari Khaybar, iaitu pada hari yang sama Rasulullah s.a.w mengharamkan memakan daging keldai yang dipelihara,” (Sahih Bukhari, No. 51, Kitab al-Nikah)
2.      Ada juga riwayat bahawa Rasulullah mengharamkan nikah mut’ah semasa hari Hujjah al-Wada’ (Sunan Abu Duad, no. 2072, Kitab al-Nikah)
3.      Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengharamkan nikah mut’ah semasa Fathu Makkah. Pengharaman berlaku di Autas iaitu Wadi di Taif. (Sahih Muslim, No. 18, Kitab Nikah) :
4.      Riwayat lain menyatakan Rasulullah melarang nikah mut’ah pada Hari Perang Tabuk. Ketika Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan menuju ke Tabuk dan mereka singgah di Tabuk. Kemudian, Rasulullah melihat sekelompok wanita mengelilingi umat Islam. Rasulullah bertanya, “siapakah mereka?” Salah seorang menajwab, “wanita-wanita itu ialah yang pernah dinikahi secara mut’ah oleh para sahabat. Rasulullah  naik marah sehingga kelihatan merah dalam matanya. Kemudian, Rasulullah mengisytiharkan pengharaman nikah mut’ah.” (al-Hazimi, Kitab Itibar al-Bayan al-Nasikh wal mansukh min al-athar )

Nikah Mut’ah VS Nikah Sahih
NIKAH MUT’AH
NIKAH SAHIH
Pernikahan ini bukan perbudakan dan tidak melalui syarat yang sah.
Persetubuhan dihalalkan, bahkan dianjurkan
Al-Quran, al-Hadis, Ijmak, Qias menharamkannya dengan dalil-dalil yang sahih.
Al-Quran, al-Hadis, Ijmak, Qias menyokong dengan dalil-dalil yang sahih.
Tiada Wali
Tiada Wali
Tiada saksi
Ada saksi
Tiada hak warisan harta
Ada hak warisan harta
Tiada kewajipan nafkah ke atas suami kepada wanita yang dinikahi
Ada tanggungjawab nafkah ke atas suami kepada wanita yang menjadi isterinya yang sah.
Tiada nasab kepada lelaki yang bertanggungjawab
Nasab disandarkan kepada suami yang sah melalui nikah yang sah.
Berakhir dengan tempoh waktu
Berakhir dengan talak dan cerai di tangan suami
Tiada batasan jumlah wanita yang ingin dikahwini
Maksimum diharuskan hanya 4 orang sahaja.

Mengapa Diharamkan Nikah Mut’ah pada Rasional Akal?
a.       Bercampurnya nasab, kerana wanita yang telah dimut’ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya.
b.      Disia-siakannya anak hasil mut’ah tanpa pengawasan ayah atau pengasuhan ibu, seperti anak zina. Hal ini bercanggah dengan maqasid syariah diutuskan iaitu memelihara keturunan (hifz al-nasl).
c. Wanita dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.
Dipetik dari Sinar Harian, Mohd Yaakob bin Mohd Yunus menyatakan,  “Menurut ajaran Syiah, nikah mut’ah ini merupakan satu perkara yang boleh menentukan keimanan penganutnya. Menolak konsep nikah mut’ah ini menyebabkan seseorang itu menjadi kafir atau murtad. Mohd Yaakob mendatangkan beberapa riwayat palsu yang dinamakan atas Imam Ja’afar al-Sadiq seperti yang termaktub dalam kitab-kitab mereka. Cntohnya, Ja’afar al-Sadiq berkata:
“Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mempercayai raj’ah (kebangkitan semula para imam sebelum kiamat untuk menghukum orang yang menentang dan memusuhi Ahlul Bait) dan tidak menganggap halal mut’ah kita. (Rujuk Man Laa Yahdhuruhu al-Faqih, jil. 3, ms. 458)”
Daripada Imam Ja’afar al-Sadiq lagi:
“Bahawa mut’ah adalah sebahagian daripada agamaku dan agama nenek moyangku. Barang siapa yang mengamalkannya, bererti dia telah mengamalkan agama kami. Dan yang mengingkarinya bererti (dia telah) mengingkari agama kami. Bahkan, dia boleh dianggap beragama dengan selain agama kami. Anak yang dilahirkan menerusi perkahwinan mut’ah ini lebih utama daripada anak yang dilahirkan melalui nikah yang tetap. Dan orang yang mengingkari nikah mut’ah, maka dia kafir dan murtad. (Rujuk Minhajul Qashidin karya Fathullah al-Kasyani, ms. 356)”
Mohd Yaakob bin Mohd Yunus mengatakan lagi dalam kajiannya bahawa, “Nilai mahar atau mas kahwin yang perlu dibayar adalah berdasarkan persetujuan pasangan tersebut. Bahkan menurut ajaran Syiah, ia boleh dibayar dengan hanya segenggam makanan seperti gandum atau buah kurma.
Hal ini telah diriwayatkan daripada Abu Ja’afar dan anaknya Ja’afar iaitu (nilai upah nikah mut’ah adalah) sebanyak satu dirham atau lebih, (ataupun) gandum, makanan ruji, tepung gandum atau kurma sebanyak satu tapak tangan. (Rujuk al-Furu’ Minal Kafi, jil. 5, ms. 457)”
Konsep Nikah Mut’ah Sebelum Dilarang
Nikah mut’ah ketika zaman Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat r.a berbeza dengan konsep yang diamalkan oleh Syiah. Para sahabat dibenarkan hanya pada waktu perang kerana pada waktu perang mereka akan hidup membujang dalam jangka waktu yang panjang. Justeru, untuk mengelakkan berlakuknya maksiat, Islam membenarkan nikah mut’ah pada ketika itu.
Amalan zina berleluasa dan sebati dalam masyarakat arab jahiliah sebelum kedatangan Islam. Iman para sahabat ada yang kuat dan juga lemah. Jadi, nikah mu’ah dihalalkan ada sebab yang kuat. Kemudiannya, amalan nikah mut’ah ini diharamkan seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis di atas.
Riwayat Imam al-Bukhari di dalam Sahihnya, aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang bernikah dengan perempuan secara mut’ah lalu beliau membolehkannya. Maka, maula (hamba) beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya yang demikian itu hanya dalam keadaan yang terpaksa dan saat jumlah wanita sedikit atau sepertinya.” Maka, Ibnu Abbas menjawab: “Benar.”

Jadi, jelaslah kepada kita sekarang bahawa, halalnya nikah mut’ah pada zaman sahabat sebelum diharamkan sangat jauh berbeza dengan amalan para penganut syiah. Penganut syiah yang ada hari ini terang benderang menjadikan wanita itu sebagai objek pemuas nafsu dalam nikah mut’ah dan tampaknya seperti nikah mut’ah ini adalah medan untuk menghalalkan penzinaan yang terkeji. Na’uzubillah!

Zizi Azlinda Mohd Yusof.

Comments

Popular posts from this blog

Petanda Suci Selepas Haid & Nifas

Solat & Wuduk Wanita Yang Bermasalah Keputihan

Part 2: Berkenalan dengan 3 Jenis Ubat Pencair Darah yang digunakan di Malaysia kepada Ibu Mengandung dan Selepas Bersalin